น้ำมันคุณภาพจากโรงกลั่นของคนไทย
       บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจอย่างครบวงจร มีโรงกลั่นน้ำมันอันทันสมัยอยู่ที่ศรีราชา และเครือข่ายคลังน้ำมันที่จะจัดส่งน้ำมันสู่สถานีบริการทั่วประเทศ  ผลิตภัณฑ์หลักได้แก่น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ  ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและปิโตรเคมี
ธุรกิจของเรา  

วันนี้ เอสโซ่ มีฐานธุรกิจหลักอันแข็งแกร่ง ประกอบด้วย

  • โรงกลั่นน้ำมันระดับมาตรฐานโลก กำลังการผลิต 177,000 บาร์เรลต่อวัน
  • โรงงานอะโรเมติกส์ กำลังการผลิตสารพาราไซลีน 500,000 ตันต่อปี
  • หน่วยผลิตสารทำละลาย กำลังการผลิต 50,000 ตันต่อปี
  • สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่มากกว่า 570 แห่งทั่วประเทศ

โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชาเป็นโรงกลั่นแบบ Complex Refinery ซึ่งรวมโรงงานอะโรเมติกส์เข้าไว้ด้วยกัน มีประสิทธิภาพและความคล่องตัวสูง สามารถกลั่นน้ำมันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงในปริมาณมากขึ้น โรงกลั่นแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ทำให้ได้รับประโยชน์จากความพร้อมในการเข้าถึงท่าเรือน้ำลึก เครือข่ายถนนและท่อส่งที่สามารถขนส่งผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิด นอกจากนั้นยังมีทุ่นรับน้ำมันดิบทั้งแบบจุดเดียวและแบบหลายจุดซึ่งสามารถรับ เรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่ได้ และในบางกรณีเรายังส่งออกผลิตภัณฑ์บางส่วนอีกด้วย

โรงงานอะโรเมติกส์ของเอสโซ่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยระดับโลกของเอ็กซอนโมบิลโดยเฉพาะ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ในรูปพาราไซลีนเป็นหลัก ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตกรดเทเรพธาลิกบริสุทธิ์ (PTA) ซึ่งสามารถนำไปผลิตเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตโพลิเอสเตอร์ แผ่นฟิล์ม บรรจุภัณฑ์เรซิน และเส้นใยสังเคราะห์ต่างๆ นอกจากนั้นโรงงานยังสามารถผลิตสารเบนซีนเข้มข้น ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้ในโรงกลั่นเพื่อผลิตเป็นพาราไซลีนอีกครั้งหนึ่ง

การดำเนินธุรกิจของเอสโซ่อาศัยระบบการบริหารจัดการระดับมาตรฐานโลกเป็นหลัก คือ

  • ระบบ บริหารการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย (OIMS) ของกลุ่มบริษัทเอ็กซอนโมบิลมาใช้เป็นข้อกำหนดสำหรับการปฏิบัติงานทั้งในด้าน ความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม
  • บริหารจัดการ เพื่อใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (GEMS) เราได้นำระบบการบริหารจัดการพลังงานระดับโลก (Global Energy Management System-GEMS) ของกลุ่มบริษัทเอ็กซอนโมบิลมาใช้อย่างเคร่งครัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน