วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์


 

        วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ มีพื้นที่อยู่ในท้องที่ตำบลบุ่งน้ำเต้า ตำบลบุ้งคล้า ครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาโปลกหล่นและป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาป่าก่อ-วังชมภู เป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำป่าสัก สภาพทั่วไปเป็นเทือกเขาสูงป่าไม้อุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่าวที่พบเห็น ได้แก่ ไก่ป่า อ้น แมวป่า ผีเสื้อ วนอุทยาน มีพื้นที่ทั้งหมด 8,750 ไร่
        สถานที่น่าสนใจไปเที่ยว ได้แก่
  ศูนย์นิทรรศการ เป็นศูนย์ที่ให้ข้อมูลความรู็พื้นฐาน อยู่ที่การวนอุทยานน้ำตกธารทิพย์แก่งน้ำวิ่ง เป็นจุดแรกที่นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความสวยงาม แก่งนี้มีสายน้ำไหลซัดเซาะไปตามโขดหิน สามารถลงเล่นน้ำได้

  แก่งมะดื้อ ที่แก่งนี้มีต้นมะเดื้อเป็นจำนวนมาก มีโขดหินที่โผล่อยู่กลางสายน้ำไหลกระทกันตาดชมพู่ เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ มีลานหินกว้างและมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับการลงเล่นน้ำ

  แก่งผาเอียงมีลักษณะคล้ายผาเอียงย้อนกลับคืน  มีลานกว่างสามารถเล่นได้สายน้ำไหลซัดเซาะเลี้ยวไปมาตามโขดหิน

  น้ำตกธารทิพย์ อยู่ห่างจากที่ทำการประมาณ 1,400 เมตร เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีชั้นเดียวและสวยงามสูงประมาณ 26 เมตร กว้าง 30 เมตร มีน้ำไหลตลอดปี เหมาะสำหรับการผักผ่อนหย่อนใจ วังน้ำริน มีลักษณะคล้าย รูปหัวช้าง เป็นแหล่งกำเนิดเฟิร์นชนิดต่าง ๆ เช่น เฟิร์นรังนก เฟิร์นก้านดำ เป็นต้น


บทความเที่ยวเพรชบรูณ์ เขาค้อ ทั้งหมด คลิกที่นี่